Fæsted gamle smedie

hygum hjemstavnsgård

 

Hvorfor dette oplæg ?

Alting har en begyndelse og også dette oplæg.Det hele starter med, at vi gamle smede her ved Hjemstavnsgården i løbet af året 2013, har gået, set og talt om den gamle Fæsted Smedje, som jo ikke bliver brugt sønderlig meget.

 

Hvordan mon vi kan få den på højkant igen ?

Fæsted gamle smedje har ligget lidt brak siden genopførelsen i Sdr. Hygum i 2007. Vi fra smedefolket her i Hygum har nu besluttet, at vi atter en gang vil ”genrejse” den gamle smedje.

Et af kardinalpunkterne har været, at der var problemer med skorstenen. ”Der kom røg i bageriet”

Problemet bestod i, at skorstenen er fælles for både smedjen og bageovnen, og den daværende konstruktion umulig- gjorde, at bruge smede-essen, når der samtidig, i forbindelse med diverse aktiviteter, var bage-aktiviteter i ovnen i bageriet.     

Dette er nu løst, så det nu er muligt at fyre op i bageovnen om natten og så fyre op i smede-essen om dagen, hvor der finder diverse aktiviteter sted. De sidste afpudsninger er næsten færdige, men vi kan allerede nu konstatere, at det virker.

Vi er nu i gang med at indrette os ved at hænge diverse smedeværktøjer op, så de besøgende har mulighed for at se de  originale gamle værktøjer, det være sig både til skoning

af heste, samt de øvrige opgaver, som blev forvaltet af den lokale smed.

Endelig er der nu, grundet skorstensløsningen, blevet muligt at anvende den gamle oprindelige smedeesse. 

De øvrige gamle originale maskiner som f. eks. hjulringsvalse, smededorn, hånd–boremaskiner, gevindskære- værktøjer, samt alle de nødvendige esse-værktøjer, skal nu også frem i lyset.

Endvidere har vi blandt andet konstateret, at den gamle blæsebælg ikke har kunnet modstå tidens tand, så vi har besluttet, at fremstille en helt ny, men efter den gamle som mønster.

Det bliver en ny-gammel med såkaldt dobbelt-kammer-løsning.         

Nævnte blæsebælgs-aktivitet er muliggjort ved at, det er lykkedes for Hjemstavnsgårdens egne håndværkere, at finde egnede materialer, både i træ og skind, og dertil krydret med udøvelsen af et godt, gedigent og fint gammelt håndelag. (Snedker og Saddelmager) Super, Super.

Vi glæder os i hvert fald til at tage den nye gamle blæsebælg i brug.

 
Vedligeholdelse samt opdatering af Fæsted Gl. Smedje er et arbejde, som vi faktisk håber, at vi aldrig bliver helt færdige med, idet der hele tiden gerne skulle komme ”nye gamle” opgaver ind til os.  

Det har været os meget magtpåliggende, at skrive dette oplæg, grundet, at det må formodes, at det snart er sidste chance, for at få nogle af de gamle håndværkere i tale, som har oplevet den ”Rigtige, og gamle landsby-smed”, som også har prøvet det dengang meget nødvendige for en landsby-smed, nemlig, at kunne sko en hest.

Vi ønsker at arbejde for at det gamle håndværk ikke bliver glemt, så vi gør hvad vi kan i den henseende.

Vi mener, at der med stor ret kan hævdes, at der findes nok ikke i hele kongeriget en så original og gammel smedje med en bedre dokumenteret historie end netop

Fæsted gamle Smedje.

Vi betragter den gamle smedje som et unikt stykke kulturhistorie, som ikke findes mange steder, om måske nogen steds overhovedet.

For fuldstændighedens skyld har vi derfor valgt at medtage alle arkitektens beskrivelser og registreringer fra flytningen, som måske kunne være interessant for interesserede.

Denne beskrivelse omtales i et separat afsnit.

Endvidere har vi besluttet, at ”Den Gamle Smedje” skal fortælle om udviklingen i smedefaget i tiden fra opførelsen i 1836 og 100 år frem til året 1936.

Det skal ydermere forstås sådan, at alt inventar og diverse værktøjer i smedjen, yngre end 1936, ikke hører hjemme i vores smedje.

Vi prøver herved at levendegøre 100-års smedehistorie.

Til slut vil vi herved gerne sige tak til alle, som har været medvirkende på en eller anden måde og som også har tænkt på os ved at donere forskellige værktøjer og maskiner.  

Anker Ravn Knudsen er tilknyttet Hjemstavnsgården som arkitekt.

Og i forbindelse med arkitektoniske ændringer på Hjemstavnsgården eller dele deraf, trækkes der på Anker.

Forud for nedtagningen blev smedjen omhyggeligt målt op for senere at blive genopført i Hygum.

Endvidere har vi modtaget flere billeder fra indvielsen af den genopførte smedje i 2007.

Ligeledes har vi fra Hjemstavnsgårdens arkiv modtaget 2 CD-ère med en billedserie, omhandlende rejsegildet samt indvielsen i 2007, fotograferet af Hans Hansen.

Lidt forhistorie.

Den gamle Fæsted Smedje er oprindelig, så vidt vi kan spore, opført i året 1836. Og har været beliggende Fæstedvej 5.

Smedjen har haft flere ejere, som det vil fremgå af de næste artikler. Seneste har været gårdejerne Anna og Johannes Poulsen, som har overdraget ejendommen til Hygum Hjemstavnsgård i året 2002. Og genopført i 2007.

I dag står der at læse på en pæl uden for den genopførte og nuværende bygning navnene på de sponsorer, som har været medvirkende til at muliggøre projektet.

Sponsorstøtte til Smedie 2007.

Obbekjer Fonden.

Velux Fonden.

Oberst K. Parkovs Mindefond

Tuborg Fondet.

Sonning Fonden.

Nordea Fonden.

Frøs Herreds Sparekasse.

Poul Anker Ravn.

JAK Andelskasse.

Skrave og Omegn Fonden af 1991.

Imerco Rødding.