Blæsebælgen

hygum hjemstavnsgård

5/5-2014

Indvielse af ny/gammel blæsebælg på Hygum Hjemstavnsgård

 

Onsdag den 23. april indviede Hjemstavnsgården deres nye/gamle blæsebælg.

Snoren blev klippet af Poul Anker Ravn.

Ved indvielsen blev der omtalt roser til alle de gamle håndværk,eller håndens arbejde, som jo er repræsenteret på gården.

Gårdens egne håndværkere repr. ved Verner Christensen og Holger Bøgen, har stået for den håndværksmæssige udførelse af blæsebælgen.

Blæsebælgen virker i forbindelse med den gamle smedeesse, som vi har arvet fra Fæsted gamle Smedje, som er opført i 1836 og for øvrigt er behørigt dokumenteret.

Uden tvivl, den bedst dokumenterede gamle smedje i hele Danmark.

Blæsebælgen virkede for øvrigt rigtig fin.

Vi prøver ved vore aktiviteter at videregive 100 års smedehistorie.

Lørdag den 19. juli afholder vi i forbindelse med vort sommerarrangement ”Landsbyen i arbejde og fest” en smededag, som vi er i fuld gang med at forberede.

Indvielsen foregik på behørig vis med hjemmebagte ”Go`i ra`i” og kransekage.

 

Tale af Arne Caspersen:

Som repræsentant for gårdens smede her ved Indvielse af den ny/gamle blæsebælg, vil jeg godt lige sige et par ord.

En indvielse af en blæsebælg er jo ikke noget som er hverdagskost, det sker faktisk ikke så ofte.

En blæsebælg er faktisk et af de mest betydende værktøjer for smedefaget og samtidig er det også et af de mindst beskrevne og omtalte. (luft er nok en selvfølge)

Når man leder efter at finde noget litteratur om blæsebælgen, må man konstaterer, at der er ikke ret meget.

Goggler man ordet blæsebælg, finder man følgende forklaringer, enten:

  1. Det er en anordning, der er konstrueret til at levere et kraftigt pust af luft.
  2. Det simpleste mekaniske apparat til at frembringe en retningsbestemt luftstrøm.

Det var jo ikke ret meget.

Taler man om en ovn eller måske ligefrem om en esse, ambolt, smedetænger med mere, er det noget helt andet.

Da er der utallige beskrivelser.

Men lige meget, uanset hvilken ovn eller esse, man taler om, så er det bydende nødvendigt at få etableret en retningsbestemt luftstrøm for at tilføre den nødvendige ilt til en forbrændingsproces for derved at give varme nok til at smelte eksempelvis jern eller noget andet.

Her kommer blæsebælgen ind i billedet.

Blæsebælgen er ikke, som mange måske tror, noget der er opfundet inden for de sidste 2-3 hundrede år.

Nej, man har faktisk kendt til forskellige forekomster af blæsebælge helt tilbage til starten af jernalderen omkring 500 - 1000 år f.kr.

Her i bygningen har vi jo f. eks. ikke indlagt elektricitet, da vi ikke mener, at det er foreneligt med at gengive 100 års smedehistorie.

Vi klarer os jo også udmærket med de ophængte lamper.

Så nu har I forhåbentlig fået opfattelsen af, at vores ”nye gamle blæsebælg” er et meget nødvendigt og unikt stykke værktøj, for at vi overhovedet kan benytte vores smedeesse, og derved vores gamle smedje fra 1836, som vi nu står i.

Hvorfor gør vi nu lidt blæst over noget så gammeldags som en blæsebælg ?

Joh, det gør vi, fordi vi mener, at der så ofte som muligt, skal gøres opmærksom på de gamle håndværk, eller håndens arbejde, som det hed i fordums dage.

Vi har her på gården repræsenteret rigtig mange håndværk, tænk blot på vore piger i køkkenet, alle de forskellige daglige håndværk som udføres af vore piger og karle i den gamle gård. For ikke at forglemme aktivitetspigerne i den gamle gård, som kan bage, stege, vaske, sysle, kniple, væve, spinde og sikkert meget mere.

Endvidere har vi jo som bekendt, tømrere, snedkere, smede, landmænd, tagtækkere, saddelmagere, gartnere, gårdskarle, samt ikke at forglemme hele det historiske køkken.

Hvorfor gør vi så meget ud af alle disse gamle ”håndens arbejde eller håndværk” ?

Jo, det gør vi meget gerne, fordi vi alle kan lide at være med til at bevare, udføre, vedligeholde samt udbrede kendskabet til alle de nævnte gamle håndværk. 

Jeg vil også her gerne sige tak til vore håndværkere i dag på blæsebælgen, Verner og Holger for et rigtig godt og fint samarbejde.

Men samtidig vil jeg også gerne sige en speciel tak til gårdens ledelse, for at vi har fået muligheden for at ”genrejse den gamle smedje” og med hvad deraf følger.

Men skulle nogen lige stå at mangle en  ny gammel dobbelt/kammer blæsebælg, er vi nu faktisk leveringsdygtige.

Vi håndværkere her på gården har nu både teknologien og erfaringen på plads.

Prisen med vore dages håndværkerpriser vil ligger på noget der ligner

70.000 -80.000 kr, men så er den også garanteret funktionsdygtig, den er med ophæng og malet i ”brugte farver”.