OM HJEMSTAVNSGÅRDEN

Hygum Hjemstavnsgårder en selvejende institution, der bliver drevet udelukkende ved hjælp af frivillige medarbejdere, ialt ca. 150 personer, der deltager på forskelligt niveau. Hver onsdag har vi fast arbejdsdag, hvor der møder mellem 20 og 30 personer.

 

Hjemstavnsgården blev startet 1. januar 1987 ved køb af Ollingvej 1 af Peter Conradsen. Inden starten var der nogle fremsynede folk i Hygum og Omegn, der havde samlet ting og sager, som blev opbevaret i lejede lokaler på Ollingvej 1. Efter starten blev materialet delt mellem Hjemstavnsgården, der fik redskaber og maskiner, og Lokalhistorisk Forening, der overtog skriftligt materiale og billeder.

Efter købet blev den firlængede gård tækket med stråtag. P.C. måtte disponere over stuehuset så længe han ville – og kunne, mens udlængerne blev indrettet til udstilling af effekter fra landbrug, husholdning, handel og håndværk. Gården er en af de sidste udflyttergårde, og blev opført i midten af 1860’erne, delvist med genbrug af byggematerialer fra den gamle gård, der lå nede ved den ”gamle hovedvej” i sydbyen. Dette er ganske tydeligt at se på tømmeret i vognporten.

 

De første år lejede man telt, når der var arrangementer, samt man brugte vognporten og evt. en stue hos P.C. Forskellige møbler var opmagasineret i nogle rum på det tidligere ”rådhus”, her havde lokalhistorisk forening også til huse.

I 1996 blev de tidligere savværksbygninger købt. Stuehuset indrettedes til kontor, samt kaffestue og forskellige udstillinger. Tømmerladen blev først brugt til oplagring af brændsel og effekter, men er senere indrettet med den gamle bloksav, som vi fik fra Martin Petersen i Gesten, dagligt værksted for tømrer- og snedkerafdelingen og grøntsagsafdeling.

Aktivitetshuset blev bygget i 1998-99 efter de gamle håndværker forskrifter. Vinteren 2001-02 renoverede vi en spaltestald, som vi har lejet på nabogården og etablerede en permanent fergusonudstilling. Meget fine traktorer. Johannes Poulsen i Fæsted forærede os sin gamle smedie fra 1834. Den blev taget ned i 2002, lagt på paller og sat på lager indtil 2006-07, hvor vi fik den genopført, som den var oprindelig med bageovn.

I 2004 købte vi den tidligere værkførerbolig på foderstofforeningen som afløser for ”rådhuset”. Lokalhistorisk lejede sig ind og resten bruger vi som depot.

2006 blev Ollingvej 1 fredet med den klausul, at stuehuset skulle føres tilbage til 1910 – det år P.C.’s forældre overtog gården. P.C. flyttede på plejehjem og døde ret hurtigt efter.

Der blev lavet et projekt over renoveringen – det blev dyrt 1,330 mill. kr.

Vinteren 2009-10 begyndte vi at søge penge; det var sejt. Endelig den 1. dec. fik vi lovning på de sidste penge. I 2012 kunne vi fremvise stuehuset, samt den endelige indretning.